Wachtwoord Opnieuw Instellen

Disclaimer

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod is altijd vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Vakantiehuis l’Escala is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites.

Content

Vakantiehuis l’Escala draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het vakantiehuis en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips).

In haar streven haar klantenbestand optimaal van dienst te zijn, maakt Vakantiehuis l’Escala zo nu en dan gebruik van de vertalingsservice Google Translate. Vakantiehuis l’Escala draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze vertalingen, enkel voor de originele brontekst.

Vakantiehuis l’Escala draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website.

Technische beschikbaarheid

Vakantiehuis l’Escala streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat Vakantiehuis l’Escala deze zo spoedig mogelijk verhelpen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van Vakantiehuis l’Escala van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing.

Geografische kaarten

De website Vakantiehuis l’Escala maakt gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis. Deze kaarten dienen ter indicatie. Lees indien beschikbaar de huisbeschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning. Het exacte adres van het vakantiehuis ontvangt u bij uw reserveringsdocumenten.
Google Maps is vrijelijk beschikbare software van derden. Ondanks betrachte zorgvuldigheid heeft Vakantiehuis l’Escala geen invloed op de juistheid van deze kaarten en de inhoud van de software.

Webpartners en affiliates

Vakantiehuis l’Escala verstrekt gegevens van vakantiehuizen en planningen aan derden voor presentatie op externe websites. Vakantiehuis l’Escala verzorgt in deze gevallen de afhandeling van de boeking. Op deze websites van derden heeft Vakantiehuis l’Escala geen invloed. Komt u op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Vakantiehuis l’Escala. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantiehuis l’Escala vereist.

Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Vakantiehuis l’Escala is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantiehuis l’Escala.

  • Uitgebreid Zoeken

  • Wachtwoord Vernieuwen

  • Advanced Search

Geverifieerd door ExactMetrics