Wachtwoord Opnieuw Instellen

Huurvoorwaarden

14 mei 2018 door VakantiehuislEscala

Huurvoorwaarden

Voordat u boekt vragen wij u onderstaande informatie goed door te lezen. Onder de huurvoorwaarden vindt u de rechten en plichten van zowel u als Vakantiehuis l’Escala vermeld. Daarnaast wordt er belangrijke, algemene informatie gegeven.

1.  Boeken

U kunt boeken via de website waar u uw vakantiewoning hebt gevonden of per e-mail boeken. Genoemde wijzen van boeking zijn bindend. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies. Een boeking kan niet worden herroepen met uitzondering van de onder punt 4 genoemde voorwaarde.

2.  Boekingsbevestiging en betaling

2.1 Iedere boeking wordt door Vakantiehuis l’Escala bevestigd door middel van een boekingsbevestiging. De huurder voldoet vervolgens binnen 7 dagen 50% van de huursom. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen deze 8 weken voldoet u het te betalen bedrag in één keer.

2.2 Bovendien geldt: bij boeking op korte termijn d.w.z. twee weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient de betaling binnen 24 uur te worden gedaan en vragen wij u het betalingsbewijs te mailen.

2.3 Bij niet tijdige betaling is Vakantiehuis l’Escala gerechtigd de geboekte vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. Let op: de annuleringsvoorwaarden zijn onverminderd van kracht (zie punt 3.2).

3.  Annulering door de huurder

3.1 Annuleringen dienen telefonisch en per email aan Vakantiehuis l’Escala te worden bevestigd.

3.2 Vanaf het moment van boeking tot acht weken voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij u 50% in rekening. Vanaf de achtste week voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij u 100% in rekening. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten om deze kosten te dekken.

4.  Annulering door Vakantiehuis l’Escala

Indien enige omstandigheid Vakantiehuis l’Escala dwingt tot annulering van de gehuurde vakantiewoning, zal Vakantiehuis l’Escala aan de huurder de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

5.  Aansprakelijkheid van de huurder

5.1 Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde vakantiehuis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Ook voor bijkomende kosten als elektra bent u als huurder aansprakelijk.

5.2 Vakantiehuis l’Escala is gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren is verrekend, c.q. te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso) kosten komen geheel voor rekening van de bij de boekingsbevestiging genoemde huurder.

5.3 Bij het vakantiehuis aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

6.  Aansprakelijkheid Vakantiehuis l’Escala

6.1 Vakantiehuis l’Escala is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Vakantiehuis l’Escala gecontracteerde vakantiehuizen.

6.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Vakantiehuis l’Escala aangeboden vakantiehuizen binden Vakantiehuis l’Escala niet. Vakantiehuis l’Escala is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Derhalve vervalt eerder verschenen de (prijs)informatie.

6.3 Vakantiehuis l’Escala is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

6.4 Niet alle in de huisbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Vakantiehuis l’Escala is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos, de gehele dag geopend of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. Dit geldt ook voor communicatie- en internetverbindingen. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie door Vakantiehuis l’Escala.

6.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiehuis werkzaamheden plaats vinden zoals bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. Vakantiehuis l’Escala is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.

6.6 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

7.  Aantal personen

Het is niet toegestaan het maximum aantal personen zoals in de beschrijving staat, te overschrijden. Ook is het niet toegestaan om zonder overleg een tent,caravan of camper op het terrein van het vakantiehuis te plaatsen. De eigenaar is in beide gevallen gerechtigd de extra huurders de toegang te weigeren tot het gehuurde of om extra kosten in rekening te brengen.

8. Huisdieren

Deze zijn alleen toegestaan als dit is vermeld in de beschrijving. Het aantal huisdieren dat op de boekingsbevestiging is vermeld, mag niet overschreden worden. Sommige eigenaren vragen een vergoeding of een extra borg per huisdier. Houdt u hier rekening mee.

9. Lakens en (keuken)handdoeken

De huurder zorgt zelf voor lakens en (keuken)handdoeken, tenzij de huur hiervan als optie staat vermeld bij de beschrijving van de woning. Als u hier gebruik van wilt maken, vermeldt u dit bij de boeking op het boekingsformulier, het bedrag betaalt u ter plaatse aan de eigenaar/beheerder.

10. Meubilair/inrichting

Ieder huis beschikt over een badkamer met douche of bad, wastafel, wc, warm en koud water en een keuken met kookgelegenheid en koelkast. De meeste huizen beschikken daarnaast ook over een afwasmachine, wasmachine en een vriezer/vriesvak. U vindt dit terug in de huisbeschrijving op onze website.

11. Kosten water, gas, elektriciteit en verwarmingskosten

De prijzen zijn inclusief een minimale basishoeveelheid water, gas en elektriciteit tenzij anders vermeld in de beschrijving. Wat u boven deze basishoeveelheid verbruikt betaalt u direct aan de verhuurder. Let op: de verwarmingskosten zijn exclusief, tenzij anders vermeld in de beschrijving. Voor vertrek betaalt u dit direct aan de eigenaar/beheerder.

12. Waarborgsom

U bent verplicht bij aankomst een waarborgsom te voldoen. De hoogte staat vermeld op de omschrijving van de woning. Zorgt u er voor dat u de waarborgsom direct, bij aankomst, contant kunt betalen. Hiermee kunnen bij vertrek de volgende kosten worden verrekend: verlies, beschadigingen, verbruik van gas, water, elektriciteit en verwarmingskosten, kosten van een noodzakelijke schoonmaakbeurt enz. De borg krijgt u voor vertrek terug van de eigenaar/beheerder. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het ontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar/beheerder en huurder. Vakantiehuis l’Escala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen. Wel zullen wij altijd bemiddelen. Mocht er sprake zijn van vergoeding wegens beschadiging dan is het aan te raden een rekening te vragen zodat de huurder dit kan claimen bij zijn reisverzekering.

13. Schoonmaken

Het huis moet schoon opgeleverd worden. Als de verhuurder/eigenaar/beheerder van mening is dat het huis niet goed is schoongemaakt, is hij gerechtigd (een deel) van de waarborgsom in te houden of een vergoeding te vragen. Bij sommige huizen geldt een verplichte eindschoonmaak. Dit staat vermeld bij de beschrijving. Vaak kunt u het huis schoon laten maken tegen betaling. Als u hier gebruik van wilt maken vermeldt u dit direct bij de boeking op het boekingsformulier, het bedrag betaalt u ter plaatse aan de eigenaar. Geeft u dit bij aankomst door aan de eigenaar/beheerder. Bij gewenste of verplichte eindschoonmaak geldt dat u het huis altijd opgeruimd en bezemschoon moet achterlaten.

14. Gang van zaken bij aankomst en vertrek

Als de aankomsttijd later is dan 16.00 uur, moet de eigenaar/beheerder gebeld worden. Vertrektijd is op geboekte vertrekdag vóór 10.00 uur. Na aankomst en bij vertrek controleert de huurder samen met de eigenaar/beheerder de woning. Desgewenst aan de hand van een inventarislijst. Voor vertrek wordt geconstateerd verlies of beschadiging van huis of inventaris in rekening gebracht. Indien de huurder bij aankomst een klacht mocht hebben, dan dient hij dit direct aan de eigenaar/beheerder kenbaar te maken. Als u wilt dat wij hierbij bemiddelend optreden dan moet u direct contact met ons opnemen.

15. Toeristenbelasting

Deze wordt van gemeentewege geheven en door de verhuurder/beheerder geïnd en bedraagt enkele euro per persoon per week. Aangezien de heffing en de hoogte van de toeristenbelasting voortdurend in beweging zijn, wordt dit niet altijd in de beschrijving genoemd.

16. Privé ruimte eigenaar.

De afgesloten privé ruimte van de eigenaar dienen gerespecteerd te worden. Bij misbruik wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.

  • Uitgebreid Zoeken

  • Wachtwoord Vernieuwen

  • Advanced Search

Geverifieerd door ExactMetrics